יום משחק משפחתי בחנוכה


המרכז החינוכי למשחקים בישראל

EDUCATIONAL CENTRE FOR GAMES IN ISRAEL

HERITAGE CENTRE OF PLAYמרכז מורשת המשחק         

PLAY EVENT        אירוע משחק

יום שני 14 בדצמבר

MONDAY 14 DECEMBER

09:30 – 12:30

   32 רחוב התבורתל אביב

32  HATABOR STREET TEL AVIV

האירוע מתאים לכל גיל                                The activities are suitable for all ages  

 

 

9.30 – 12.30

   שחק במשחקים הודיים מסורתיים.

   השתמש במשחקי הרכבה מהאוסף שלנו.הכן בובות ושחק בהן בתיאטרון בובות.

   בקר את ברבי ביום הולדתה ה-50

   האם כל החיות בתיבה? היכן נוח ובני משפחתו?

   -  תצוגה חדשה מחיות צעצוע.

   הזדמנות אחרונה ללכת "בשביל 100 הברוזים"

   מבחר משחקים מהאוסף הנרחב שלנו

   יעמוד לרשות הבאים                                                                                                                                     

 

10.30  סדנא

   דוד גודמן:  פאזלים לחנוכה  ומגרי מוח.

 

09:30 – 12:30 

Play a game from our fascinating collection of Traditional Indian Games.

Make a whirligig (a toy that spins) to take home.

Tinker with construction sets from our collections.

Make hand-puppets and put on a show.

Visit ''Barbie Heaven''. (Now she is 50!!!!!!!).

Are all the animals in the arc? Where are Noah and his family?

New display of hand-made animal toys.

Last chance to go on the ''100 Ducks Trail''.

Games from our extensive collection will be available for play.

 

10:30- Workshop

David Goodman introduces his special wooden Chanukah Puzzles       

andBrainTeasers.                                                                                                                                                           

 

12:00- Storytelling for the whole family. 

The ever popular Red Riding Hood makes her appearance

(The Raould Dahl version.)

What, you may well ask, has RRR to do with Channukah?