המרכז החינוכי למשחקים בישראל

THE EDUCATIONAL CENTRE FOR GAMES IN ISRAEL


100 YEARS OF PLAY IN TEL AVIV

AS SEEN IN THE TOYS AND GAMES COLLECTIONS OF

THE EDUCATIONAL CENTRE FOR GAMES IN ISRAEL